6 відповідей Аграрної партії на запитання щодо свободи, сімейних цінностей, релігії і моралі

Изображение статьи

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій напередодні дострокових виборів до Верховної Ради звернулася до всіх учасників перегонів з проханням дати відповідь на 6 запитань, які стосуються релігійної свободи, сімейних цінностей і суспільної моралі.

Всеукраінська Рада церков і релігійних організацій наголошує, що для багатьох віруючих різних конфесій важливо до дня голосування, 21 липня 2019 року, дізнатися позицію партії та кандидатів у депутати стосовно нижчезазначених питань. 

Команда Аграрної партії сповідує християнську мораль, і тому вважає за необхідне надати відповіді в особі Отця Василя Баглея. 

- Чи вбачає Ваша політична партія важливим утверджувати в Україні свободу віросповідання та релігійний плюралізм, розвиваючи діалог та взаємодію з релігійною спільнотою на партнерських засадах, у тому числі під час законотворчого процесу?

- Ми безперечно вважаємо, що справжнє демократичне суспільство не можливо побудувати без релігійного плюралізму та свободи віросповідання, оскільки вони є фундаментальними у правах особи і спільноти. А також підтримуємо та хочемо дослухатись голосу релігійних організацій під час творення законодавчих актів, зважаючи на те, що ці організації є базовими у суспільстві та визначають у великій мірі його ідентичність, цінності та вектор розвитку.

- Чи вбачає Ваша політична партія пріоритетом державної політики питання захисту сімей та дітей: зокрема, ініціювання розробки та прийняття державної програми щодо підтримки сімей з відповідним фінансуванням та підвищення рівня державної сімейної політики до рівня центрального органу виконавчої влади?

- Кожна держава, яка хоче процвітання і розвитку, зобов'язана дбати про захист, опіку та цінності сім'ї. Це фундамент, основа народу і нації. Аграрна партія прагне усіма можливими способами підтримати, розвивати та допомагати сім‘ї як первинній суспільній інституції, без якої неможливий жоден прогрес і розвиток. 

- Чи буде Ваша політична партія в процесі європейської інтеграції України, незважаючи на тиск з боку західних партнерів, відстоювати національні інтереси та притаманні для українського суспільства сімейні, духовні та моральні цінності?

Наша політична сила у своїй ідеологічній складовій, чітко артикулює сповідування традиційних моральних і сімейних цінностей, притаманних українському народу. Розуміємо, що західне суспільство буде створювати умови для просування ліберальних ідей, які сьогодні культивуються. Та вважаємо, що компроміс, який нівелює нашу ідентичність і знищує душу народу та національні інтереси, не є у жодному разі прийнятним. Європейські цінності - це насамперед високий рівень особистісного розвитку, захист держави для кожного громадянина, стабільність та добробут, а не псевдо культура нігілізму.

- Чи Ваша політична партія може гарантувати відмову від ідеї просування на державному рівні одностатевих відносин, одностатевих партнерств та гендерної ідеології, яка викривлює розуміння понять “стать”, “подружжя”, “сім’я” (у тому числі відмовитися від ратифікації Стамбульської Конвенції, а також не сприяти публічній пропаганді одностатевих відносин і трансгендерного руху)?

- Ми чітко і однозначно ратифікуємо, що дотримуємось у базових принципах загальнолюдських фундаментальних засад та  християнської моралі, де однією із складових є традиційна сім'я. Окрім того, найвищий закон нашої держави - Конституція України у 51 статті, зрозуміло і без можливості подвійного трактування стверджує: "Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і обов'язки у шлюбі та сім'ї. Батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою". Ми поважаємо цінності наших західних партнерів, а взамін хочемо поваги до наших світоглядних орієнтирів.

- Чи вбачає Ваша політична партія за необхідне залучати церкви і релігійні організації України як повноправних учасників громадянського суспільства до розробки та подальших громадських обговорень змін до Конституції України?

- Аграрна партія України вбачає великий позитив у залученні церков та релігійних організацій до розробки та змін до Конституції України, оскільки кожна релігійна організація  - це насамперед громадяни нашої держави, які мають користуватись усією повнотою прав, гарантованих їм законом.

- Чи вбачає Ваша політична партія за доцільне покращення правового механізму практичної реалізації Закону України «Про захист суспільної моралі» з метою запобігання розбещенню неповнолітніх, розпалюванню міжнаціональної та міжрелігійної ворожнечі у медіа та засобами реклами? 

- Вважаємо, що медіа у сьогоденні відіграють основну роль у формуванні суспільних горизонтів та вартостей. Але водночас можуть нести небезпеку та руйнівну дію як для особи так і для суспільства загалом. Тому обов'язком держави є на законодавчому рівні подбати про захист своїх громадян від медійного деструктивного впливу. 

Останні новини