ЗВІТ Аграрної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2018 рік